ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ  535

   • Φοροτεχνική εταιρειών και εναρμόνιση τους με τη φορολογική νομοθεσία.
   • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
   • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
   • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
   • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
   • Φορολογικός Σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων.
   • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
   • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών.
   • Μελέτη και χειρισμός φορολογικών θεμάτων αναφορικά με Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εξαγορές και Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.
   • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
   • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.