ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  535

   • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
   • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting).
   • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
   • Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις.
   • Aνάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων & προτάσεις βελτίωσης.
   • Μελέτες Βιωσιμότητας – Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
   • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού.
   • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων.