ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  535

   • Ενημέρωση για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιδοτήσεων.
   • Αρχικός σχεδιασμός της επένδυσης.
   • Έγκυρη και άμεση ενημέρωσή του για την όσο μεγαλύτερη και πιο συμφέρουσα απορρόφηση των πόρων των προγραμμάτων επιδοτήσεων.
   • Ενημέρωση συνθηκών και απαιτήσεων του προγράμματος καθώς και έλεγχος επιλεξιμότητας.
   • Σωστή και πλήρης σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα για την εξασφάλιση της έγκρισής του.
   • Εξωτερικές εργασίες για αναγκαία έγγραφα από πρωτοδικεία, τράπεζες, ΔΟΥ κλπ, σε όλη την πορεία και τα διάφορα στάδια του προγράμματος.