ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ  535

   • Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογικής δήλωσής σας Ε1, στο σύστημα TAXIS.
   • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σημειώματος.
   • Παρακολούθηση και ενημέρωση επί των οφειλών και πληρωμών μέσω e-banking.
   • Παρουσία, υποβολή δικαιολογητικών για έλεγχο και διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ.
   • Υποβολή εντύπων Ε9 και Ε2.
   • Συμβουλές επί θεμάτων τεκμηρίων και “πόθεν έσχες”.
   • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
   • Υποβολή όλων των δικαιολογητικών στους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Εφορία, ΔΕΗ) για τη ρευματοδότηση ακινήτου.
   • Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
   • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
   • Μισθωτήρια κάθε είδους.
   • Λοιπές υπηρεσίες που εφάπτονται της αρμοδιότητας της ΔΟΥ όπως διακανονισμούς/ρυθμίσεις οφειλών κλπ.