ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   535

Η σωστή καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τόσο στα μητρώα του Εθνικού Κτηματολογίου όσο και στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών, είναι απαραίτητη.

Αναλαμβάνουμε:

      • Την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, καθώς και την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης στο αρμόδιο Κτηματογραφικό γραφείο.
      • Αντιπαραβολή των περιουσιακών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με το Ε9 της εφορίας για την σωστή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας.
      • Τις απαραίτητες διορθώσεις τυχόν λάθους σε κάθε φάση κτηματογράφησης.