ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  535

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: 

   • Υποβολή μήνυσης και έγκλησης.
   • Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης.
   • Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων, δήλωση πολιτικής αγωγής.

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

   • Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος.
   • Διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, αγωγή κτηματολογίου.