ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  535

Σε συνεργασία με πολυεθνική εταιρεία μεσίτη ασφαλειών παρέχουμε καλύψεις σε θέματα ασφαλιστικών θεμάτων όπως:

   • Επαγγελματική ευθύνη.
   • Εργοδοτική Ευθύνη.
   • Ευθύνη & Ανάκληση Προϊόντος.
   • Ευθύνη Διευθυντών & Στελεχών.
   • Ηλεκτρονικό Έγκλημα.
   • Κίνδυνοι Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
   • Οικονομική Ύφεση.
   • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι.
   • Τρομοκρατία.
   • Φυσικές Καταστροφές.