ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  535

Αναλαμβάνουμε:

   • Όλες τις εξωτερικές εργασίες των ιδιωτών – πελατών μας, ώστε αυτοί να μην αναλώνουν πολύτιμο χρόνο.
   • Την διεκπεραίωση εργασιών σε υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, με εξουσιοδοτήσεις.

Ενδεικτικά:

    • ΔΟΥ.
    • ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
    • ΟΑΕΕ.
    • Επιθεώρηση Εργασίας.
    • Επιμελητήρια.
    • Νομαρχίες, Δήμοι.
    • Τράπεζες κ.α.